ایران آزاد
ایران آزاد
چرا نباید نقل شود؟ اگر پول گرفتن آخوندها کاری خلاف شرع و عرف و قانون نیست، چرا نباید جایی نقل شود؟
اصولا آخوندها همۀ کارهایشان باید مخفیانه باشد. درآمدهایشان، اعمالشان، جنایاتشان و ... باید به دور از چشم مردم باشد و به قول بعضی حتی نباید در خیابان نوشابه بخورند ولی در خفا می توانند هر جنایتی بکنند!
1 پیام:
Anonymous mehran فرموده است
سلام
نشنیدی میگن چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
پایدار باشی

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…