ایران آزاد
ایران آزاد
«صادق محصولي» كه به عنوان کاندیدای وزير نفت به مجلس معرفي شده بود، از سوي احمدی نژاد به عنوان مشاور برگزيده شد. علت آنکه احمدی نژاد از وزارت وی صرفنظر کرد بدنامی و اموالِ بی حد و حساب و مشکوکِ وی بود. ظاهرا وی مهارت ویژه ای در دزدی و چاپیدنِ اموال مردم دارد و احمدی نژاد قصد دارد که در این زمینه از وی مشاوره بگیرد!
4 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
The war is not with Lebanon - it is with the Hezbollah who have sadly taken over Lebanon. It is like a weedy vine that has slowly take over underground and now boldly rears its ugly head. Boldly Hezbollah leaders now cry, "Death to the state of Israel." Israel is fighting for its existence. Hezbollah is evil.

Anonymous طاهر فرموده است
راستي تو گاييدن ادمايي مسه تو هم خيلي مهارت داره....

Anonymous Anonymous فرموده است
How did you find it, Taher?!!!

Anonymous Anonymous فرموده است

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…