ایران آزاد
ایران آزاد
بالاخره یکی از عوامل حادثۀ دارزین اعدام شد!
همانگونه که پیش بینی می شد، بالاخره یک نفر را اعدام کردند بدون اینکه از چگونگی نحوۀ محاکمۀ وی و اثبات جرمش چیزی بگویند! به فرض اینکه جرم وی ثابت هم شده باشد، چرا باید وی اعدام می شد؟ مگر جناب استاندار کرمان و معاون وی ادعا نکرده بودند که خارجی ها و بویژه آمریکا و صهیونیست ها در این حادثه نقش داشته اند؟! چرا قبل از اینکه کل ماجرا کاملا روشن شود وی را اعدام کردند؟ مگر نمی شد از وی به عنوان یک سر نخ برای کشف ماجرا و نقش صهیونیست ها بهره برد؟!!!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…