ایران آزاد
ایران آزاد
اکبر محمدی را کشتند. همۀ ما مقصریم. به کوی دانشگاه هجوم بردند و زدند و شکستند و کشتند و دزدیدند؛ مهاجمین تبرئه شدند و دانشجویانی که مورد تهاجم قرار گرفته بودند به زندان افتادند و پس از هفت سال زندان به قتل می رسند و متاسفانه آب از آب تکان نمی خورد! آن زمان که گنجی برای آزادی زندانیان سیاسی دعوت به اعتصاب غذا کرد، عده ای عَلَم مخالفت را از ترس ِ اینکه وی نماد یا لیدِرِ اپوزیسیون شود برافراشتند. گمان می کردند که وی جایگزینِ آنها در پیشتازی مخالفت با حکومت می گردد و در حکومتِ خیالی آینده جای آنها را اشغال می کند!
نظر به این جملۀ معروف که:«ننگر که چه کسی می گوید، بنگر که چه می گوید.» گنجی هر عقیده و سابقه ای که دارد دلیلی نبود که از حرکتِ وی در جهت دفاع از زندانیان سیاسی پشتیبانی نشود. حرفِ وی دفاع از زندانیانِ سیاسی بود.
آبِ رفته را نمی توان به جوی باز گرداند. یک مبارز را به راحتی به قتل رساندند اما می توان و باید جلوی اتفاقاتِ مشابه را گرفت. بسیاری از زندانیانِ سیاسی در خطرِ قتل هستند. احمدِ باطبی در اعتصابِ غذا به سر می برد. خطری مشابه آنچه که بر سرِ اکبر محمدی آمد در انتظارِ باطبی است. باید مجامع بین المللی را از این وقایع آگاه کرد و از آنها خواست که در مقابل این وقایع واکنش نشان دهند. باید هزینۀ این روشها برای جمهوری اسلامی بالا برود.
متاسفانه عده ای در مخالفت با گنجی ادعا می کنند که وی دست نشاندۀ حکومت است برای در دست گرفتنِ عَلَم اپوزیسیون! استدلالشان هم این است که چگونه اخبار اعتصاب غذای وی و عکس هایش در سایت های اینترنتی منتشر می شد و ...! جالب است که همانها در موردِ باطبی هم می گفتند که وی چگونه زندانی سیاسی ای هست که آزادانه در خارج از زندان به سر می برد! امیدوارم امروز با این توجیه که وی عاملِ دست نشاندۀ حکومت است، با حمایتِ دیگران از وی مخالفت نکنند!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پ.ن.
کی گفته است که اگر از اقدام گنجی پشتیبانی می کردید به معنای آن بود که پشتِ سرِ وی سینه می زنید؟!!! اتفاقا حکومت هم همین را می خواهد که اپوزیسیون را به جانِ هم بیندازد و زحمتِ آنها را در دفعِ خطراتِ اپوزیسیون کم کند! متاسفانه نه تنها از همدیگر پشتیبانی نمی کنیم که حتی با هم مقابله هم می کنیم! آیا حقِ ما همین حکومت است؟!!!
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
Very cool design! Useful information. Go on! video editing schools

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…