ایران آزاد
ایران آزاد
اگر 10 هزار کودک دبستانی با آن همه بودجه و امکانات در محلی مشغول به تحقیق می شدند، در این مدت زمان طولانی توانسته بودند که اختراعات و اکتشافات بسیاری را به ثمر برسانند!!! جالب است که کشوری که فقط در یک مرکز پژوهشی آن ده هزار عضو هیئت علمی دانشگاه مشغول به کارند و 85 درصد فعالیتهایش پژوهش های کاربردی است، هنوز قادر به ساخت یک ناخنگیرِ ساده نیست!!! و با مزه تر اینکه همین کشور درصدد غنی سازی اورانیوم و ساخت موشک و ... هم هست!
قطعا یکی از مشکلات اصلی کشور ما همین است که افراد بی لیاقتی از چنین مراکزی پست های مدیریتی را اشغال کرده اند!
1 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…