ایران آزاد
ایران آزاد
جنابِ هادی قابل، روحانی منتقدِ غیر معاند، با ایسنا گفتگو فرموده اند! ایشان در قسمتی از این افاضاتشان جملۀ جالبی گفته اند! «...اگر اين سه بزرگوار، به علاوه دوستان مجمع محققين و مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم يعني آقاي موسوي تبريزي ليست مشتركي را ارائه كنند...».
بد نیست که اساتیدِ ادبیاتِ فارسی با هم بنشینند و این عبارت را معنی کنند! «...دوستان مجمع محققين و مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم يعني آقاي موسوي تبريزي...».
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…