ایران آزاد
ایران آزاد
ای کاش معلم های دوران ابتدایی به دانش آموزانشان تعدادی موضوع انشاء نامه نگاری بدهند تا برخی از این دانش آموزان در بزرگسالی دُچار عقدۀ نامه نویسی نشوند! موضوعِ این انشاءها می تواند «نامه ای به بوش» یا «نامه ای به مرکل» یا «نامه ای به ژاک شیراک» یا ... باشد! و نیز ای کاش برخی سیاستمداران جهانی به این صورت کودکانِ بزرگسال را سنگِ روی یخ نکنند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…