ایران آزاد
ایران آزاد
  • جل الخالق!!! کسی که قندان به طرفِ مخاطبش پرتاب می کند و بازوی وی را گاز می گیرد، برخوردار از سلامتِ نفس و شجاعت در تصمیم گیری قلمداد می شود!
  • لابد از زمان مرگِ سعید امامی، دستگاه اطلاعاتی کشور به اموات پیوسته بود که با حضورِ وزیرِ تیزدندان، امید به احیای آن در دلِ دلسوزان نظام زنده شد!
2 پیام:
Anonymous و... چه و چه و چه فرموده است
سلام

Anonymous مريم زنگنه فرموده است
بابت همه مطالب ممنونم.من هميشه اينجا رو مي خونم.

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…