ایران آزاد
ایران آزاد
به گفتۀ اکبر گنجی : بحران هسته ای باعث شده نقض گسترده حقوق بشر در ایران نادیده گرفته شود. روزنامه‌ي كمرسانت نوشت: نشست وزيران امور خارجه‌ي گروه هشت نشان داد كه آمريكا حاضر است در ازاي حمايت مسكو از مساله‌ي هسته‌يي ايران از مسكو در خصوص دموكراسي انتقاد نكند. نوار غزه هم زیر باران گلوله های اسرائیلی قرار گرفت و حقوق بشر با کمترین خدشه ای مواجه نشد! حقوق بشر در ایران، اسرائیل، چین، عربستان و ... کماکان در حد کمال رعایت می شود!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…