ایران آزاد
ایران آزاد
این تصاویر را بازتاب از حواشی و متن کنکور ریاضی منتشر کرده است! این آقا دو تا مداد اضافه هم سرِ جیبشه! پدر و مادرش بهش داده اند که وقتش صرفِ مداد تراشیدن نشه! یکی براش دعا کنه قبول بشه!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…