ایران آزاد
ایران آزاد
شاهرودی بر خلافِ روسای پیشینِ قوه قضائیه، معمولا کم حرف می زند. اوائلِ دورۀ ریاستِ وی شایع شده بود که چون وی بلد نیست فارسی را خوب حرف بزند و لهجۀ غلیظِ عربی دارد، لذا کم حرف می زند. از صحتِ و سقمِ این شایعه اطلاعِ دقیقی ندارم اما آنچه واضح است این است که طبقِ ضرب المثلِ معروف "تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد". آقای شاهرودی هم چون کم حرف می زند هنرهای ویژه اش بر همگان مکشوف نشده است! این اظهار نظرِ وی، مشتی است نمونه ای از خروارها هنرِ وی در شناختِ مکنوناتِ قلبیِ مردم جهان!
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
This is very interesting site... » » »

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…