ایران آزاد
ایران آزاد
نه خیر آقا!
مردم از تو می خواهند که اولا: اگه نمی تونی بازی کنی خودتو کنار بکشی! مثل رهبر عزیزت نباشی که علیرغم بی کفایتی از جاش جنب نمی خوره!
دوما: اینکه چاپلوسی آقایون رو نکنی!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…