ایران آزاد
ایران آزاد
مَن لَم یَشکُرالمخلوق، لَم یشکُرالخالِق
باید از زحمات و تلاشهای موثر وزارت علوم قدردانی کرد! بالاخره پول نفت باید خرج بشود و با توجه به اینکه ما فعلا در کشورمان هیچ مشکلِ اقتصادی نداریم و همه مردم در رفاهِ کامل به سر می برند و ضمنا آیندۀ همۀ فرزندانِ این مرز و بوم تضمین شده است و از طرفی همۀ گرسنگانِ عالَم همه به لطفِ یاریِ جمهوری اسلامی سیر شده اند، بنابر این، اینگونه فعالیت های خلاقانه باید گسترش یابد و موردِ تشویق قرار گیرد!!!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…