ایران آزاد
ایران آزاد
هاشمی در مواجهه با هراس از رانده شدن از حاکمیت، تاکتیک جدیدی اتخاذ کرده است. وی مدتیست که دست به دامان مراجع عظام! و آخوندهای حوزۀ علمیه قم شده است. هاشمی از بدو انقلاب تا مقطع پس از جنگ شامۀ تیزی از خود در شناسایی امواجِ تودۀ مردم نشان داده بود و با مهارت از آن امواج استفاده کرده بود اما وی از آن مقطع به بعد دُچارِ اشتباهات عمده ای شد. نخستین اشتباهِ وی اعتمادِ بی مورد به خامنه ای بود. هاشمی که در زمانِ خمینی محرمِ اسرارِ وی محسوب می شد و در واقع شخصِ دومِ مملکت به حساب می آمد، رهبری را به خامنه ای واگذار کرد و حتی می توان گفت که با حمایتِ وی بود که خامنه ای توانست بر خلافِ قانونِ اساسی به عنوان رهبر انتخاب شود. اشتباهِ دیگرِ وی جمع آوری افرادِ فرصت طلب و طماع به دورِ خودش بود که در زمانِ ریاست جمهوری وی صورت گرفت. دیگر اشتباهِ وی عدم حمایت از عواملش(همچون کرباسچی و ...) بود که فعالانِ سیاسی را نسبت به خود بی اعتماد کرد و ...
هم اکنون رفتارِ وی نشان می دهد که وی همچنان در یک سیکلِ بسته، اشتباهات و خطاهای بارزتری را مرتکب می شود. از آنجا که وی از تودۀ مردم به شدت فاصله گرفته است، خواستِ درونی تودۀ مردم را درک نمی کند. شاید وی همچنان جامعۀ ایران را مانندِ سال 57 می پندارد که بخشی از آن به مراجعِ مذهبی و بخشی دیگر به گروهها و احزابِ سیاسی اعتماد د ارند. اگر وی به جای مراجع، به خواستِ مردم توجه می کرد و شعارها و تلاشهایش را در این جهت سوق می داد قطعا پس از مدتی نفرتِ عامۀ مردم از وی رنگ می باخت و حتی چه بسا که تا حدی محبوبیت هم پیدا می کرد. جوانان امروز به فکر رسیدن به امکانات، رفاه و آزادیهای بیشتر هستند. آنها همانندِ جوانان سالِ 57 درگیرِ شعارهای آرمانخواهانه نیستند و برایشان نه نظرِ مراجع اهمیتی دارد و نه نظرِ سیاستمداران و سرانِ احزابِ رسمی و غیرِ رسمی. حتی می توان گفت که خصوصا به مراجع بدبین هم شده اند. امروزه حتی بسیاری از ناآگاه ترین مردمِ ایران هم فتاوا، نظرات و آرای مراجعِ مذهبی را موردِ تمسخر قرار می دهند. چیزی که نه هاشمی و نه هیچکدام از گروههای سیاسی رسمی به آن توجهی ندارند؛ احمدی نژاد(در موردِ ورودِ خانم ها به ورزشگاهها) نشان داد که تا حدی از این مسئله آگاه است و سعی کرد تا جای ممکن و با توجه به شرایط و امکاناتِ موجود، از آن بهره ببرد و تا حدی هم موفق شد.
4 پیام:
Anonymous شميم فرموده است
سلام اميدجان خسته نباشي....هرچه بگندد نمكش مي زنند واي به روزي كه بگندد نمك!!!!

Anonymous mehran فرموده است
با سلام
میگن چاه نکن بهر کسی
حالا حکایت هاشمی رفسنجانی است

Anonymous mobrez فرموده است
دانشجويان آزاده آماده باشند.

از فردا طومار آزادي زندانيان در تمام دانشگاههاي كشور كردانده خواهد شد.

گفتنيست در پايان جمع آوري تمامي امضاها قرار است كه اين طومار از بالاي بلندترين نقطه تهران آويزان شود.

تمامي دوستاني كه مي توانند در اين رابطه به ما كمك كنند با ما تماس بگيرند.

به همه دوستان خود خبر دهيد و لينك اين خبر را در سايتهاي خود قرار دهيد. بايد همه باخبر شوند.

بدليل مسائل امنيتي اين طومار بدون اعلام قبلي وارد هر دانشگاه مي شود
لينك بديد

Anonymous پويا زندي فرموده است
سلام اميد جان
من دوباره اومدم
ميبينم كه از حضور پر شور مردم تو حرم امام كپ كردي و حرفي نمي زني!!!ا
بي خودي وقتت رو تلف نكن چون حالا حالا ها مردم عاشق آقا خامنه اي هستن و تو و ارباب هايت جايي در بين مردم نداريد.
پويا

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…