ایران آزاد
ایران آزاد
این خبرِ ایسنا را بخوانید:
کدام سازمان؟!!! در هیچ جای خبر به نامِ سازمان اشاره ای نشده است!
لابد یک سازمانی هست که از جیبِ مبارکِ حضرتِ آیت الله خامنه ای، ولی قبیح و رهبرِ مسلمینِ جهان، این حاتم بخشی ها را می کند! در ضمن میزبانی هزاران خارجی را که هر سال در این مراسم شرکت می کنند! و مشکلات دیگری که از برگزاری این مراسم ایجاد می شود(مانند ترافیک و اختلال در رفت و آمد و ربخت و پاشهای بیمورد و دزدیهای مسئولین و تعطیلات و ...) به جای خود! این پولها از کجا می آید؟! کلی هم منت سرِ مردم می گذارند که در این دو روز خودروهای زائرین تحتِ پوشش خدمات امدادرسانی رایگانند!
در مملکتی که هیچکس مشکل اقتصادی ندارد و همه در رفاهِ کامل زندگی می کنند و تحتِ پوشش بیمه های اجتماعی هستند و ... خرجهای کوچکِ اینچنینی هم اشکالی ندارد!!! و برای تبلیغِ اسلام واجب است!
(عکسِ فوق هم از پایتختِ امُ القرای مسلمینِ جهان نیست و توسطِ ایادی استکبارِ جهانی و در راستای سیاه نمائی امُ القرای جهانِ اسلام و توسطِ نرم افزارهایی مانندِ فتوشاپ مونتاژ شده است!!! آحادِ ملتِ ایران در رفاهِ کامل به سر می برند!)
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…