ایران آزاد
ایران آزاد
پس از آنکه احمد جبریل اعلام کرده بود که در صورت حمله آمریکا به ایران در صف مقدم مبارزه خواهند بود، نعیم قسام معاون حزب الله لبنان گفته است که در صورت تعرض آمریکا از ایران دفاع نمی کنیم. وی گفته است که حزب الله اکنون تبدیل به حزبی سیاسی با 14 کرسی در پارلمان شده است و هیچ قصد ندارد که در منازعات منطقه ای درگیر شود. وی حتی گفته است که حزب الله حزبی سیاسی،‌ جهادگر و ایدئولوژیک است و چه ایران باشد و چه نباشد،‌ حزب الله به اعتقادات خود پایبند است.
قابل توجه مقامات معظمی که اخیرا 50 میلیون دلار به صورت رسمی و میلیونها دلار بصورت غیر رسمی به حزب الله کمک مالی کرده اند! شما و حتی کل ایران چه باشد و چه نباشد برای آنها علی السویه است. این موفقیت های دیپلماتیک شما در عرصه های جهانی که البته به مددِ امدادهای غیبی و هاله های نور الهی بوده است، قابل تحسین می باشد!!!
2 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…