ایران آزاد
ایران آزاد
آقای کریمی راد، وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضائیه و ... گفته است که متهم به قتل قاضی مقدس را خدا دستگیر کرده است! از طرفی اخبار حاکی از آن است که نامبرده توسط سفارت آمریکا(شیطان بزرگ!) در ابوظبی دستگیر شده است. بالاخره شیطان بزرگ وی را دستگیر کرده است یا خدا؟ یا با همکاری یکدیگر؟!!! یا شاید هم از نظر کریمی راد سفارت آمریکا در ابوظبی نماینده خداست؟ شاید هم خودِ خدا! چون وی گفته است خدا، نگفته نماینده خدا!
(البته در اینکه نامبرده قاتل واقعی قاضی مقدس باشد جای شک فراوان است و... احتمالا این فرد دستگیر شده برای اخذ پناهندگی چنین حماقتی را مرتکب شده است. متاسفانه برای گریز از حکومت آخوندی، ملت ایران به هر اقدام نسنجیده ای حاضرند دست بزنند و به هر عمل ناکرده ای حاضرند که اعتراف کنند!)
3 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
That's a great story. Waiting for more. »

Anonymous Anonymous فرموده است

Anonymous Anonymous فرموده است
I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! » »

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…