ایران آزاد
ایران آزاد

این تصویری از مراسم اعطای عمامه توسط ایت الله صافی گلپایگانی است. راستی میدانید که یکی از مجازاتهای سنگینی که برای روحانیون در نظر گرفته می شود خلع لباس است؟!!!
وی در مراسم دیگری گفته است که "مفاسد كنوني جهان، سطحي و از بين رفتني است." آیا به نظر وی مفاسد کنونی در ایران و بخصوص در قشر روحانی هم سطحی و از بین رفتنی است؟!