ایران آزاد
ایران آزاد
عیسی سحر خیز در مناظره ای با فقیهی در تلویزیون هما (که مشروح آن در گویا نیوز است) از آقازاده هایی نام برده است که الان آقا شده اند و می خواهند مملکت را در دست بگیرند و ضمنا از ارتباط آنها با پایانه های قاچاق و نیز بالا کشیدن درآمدهای نفتی توسط آنها سخن گفته است. ظاهرا اشاره سحرخیز به امثال مجتبی خامنه ای است.
خامنه ای در پاسخ ناطق نوری که از مجتبی گله کرده است( و به وی گفته است که آقازاده تون با یکی از ستادهای انتخاباتی همکاری میکند) گفته است که او آقازاده نیست و آقاست.
امیدواریم با این یکدست شدن حکومت بلایی سر روزنامه نگاران شجاعی همچون سحرخیز نیاید.
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
Where did you find it? Interesting read » » »

پیام شما؟…