ایران آزاد
ایران آزاد
محسنی اژه ای که در یک جلسه بازوی سحرخیز را گاز گرفته بود بعنوان وزیر اطلاعات به مجلس معرفی شد و هیچکدام از نمایندگان در مخالفت با این پیشنهاد صحبتی نکرد. آیا گاز گرفتن بازوی یک انسان خود به تنهایی بیانگر عدم تعادل روحی وی نیست و نامناسب بودن وی را به عنوان وزیر اطلاعات ثابت نمی کند؟
یا اینکه نمایندگان مجلس میترسند که مورد غضب وزیر اطلاعات آینده واقع شوند و احیانا اسمشان جزو لیست قتلهای زنجیره ای آینده برود؟
2 پیام:
Anonymous محمد مسیح فرموده است
بسم الله
سلام
نظر شما محترم ... روش فکر می کنم
والسلام

Anonymous Anonymous فرموده است
Cool blog, interesting information... Keep it UP »

پیام شما؟…