ایران آزاد
ایران آزاد
به نقل از روزنامه شرق احمدى نژاد به مجلس پیام داده است که اگر وزراى وى از مجلس راى اعتماد نگيرند به هيچ وجه از نمايندگان مجلس به عنوان جانشين استفاده نخواهد شد. ظاهرا احمدی نژاد احساس می کند که برخی نمایندگان مجلس در صدد آن هستند که از طریق عدم رای اعتماد به وزرای معرفی شده، قبایی برای وزارت خود بدوزند
2 پیام:
Anonymous تندر فرموده است
همونجور که خامنه ای میخواد عقده های بی عرضگیشو با ادای دیکتار در آوردن ارضا کنه،این کوتولو هم میخواد عقده هاشو با این اولتیماتوم ها ارضا کنه

Anonymous Anonymous فرموده است

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…