ایران آزاد
ایران آزاد
نامه اكبر گنجی به آيت‌الله منتظری : شعار امروز این است که آیت الله خامنه‌ای باید برود
طوطی نقل و شكر بوديم ما مرغ مرگ انديش گشتيم از شمافقيه آزاده، ظلم ستيز، شجاع و پشتيبان مظلومانحضرت آيت الله العظمی منتظرينامه محبت آميز مورخ ٢٥/٤/٨٤ حضرتعالی، خونی گرم در رگ‌های بی‌خون من جاری كرد. از سالها پيش شما برای من نماد شجاعت و ايستادگی در برابر خودكامگان بوديد و هميشه دوست داشتم در مكتب شما شجاعت بياموزم.پس از اعدام گسترده زندانيان در تابستان ١٣٦٧ و سكوت همگان در برابر آن جنايت ضدبشری، فقط و فقط شما در برابر آن ايستاديد؛ غافل از آنكه هر كس در مقابل جنايت سكوت نمايد، به همان ميزان در آن مشاركت دارد. ادامه
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
Cool blog, interesting information... Keep it UP »

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…