ایران آزاد
ایران آزاد
افشاگریهای آفتاب نیوز در باره محسن رضایی
آفتاب: «م- ر» كه قبل از انقلاب با فروش زمينهاي دريافتي از اشرف پهلوي در رضاييه، ثروت هنگفتي را به دست آورده است، سعي دارد به هر قيمت كه شده يك پست وزارت از دكتر احمدي نژاد دريافت داردبنابراين گزارش، فرد مذكوركه گفته مي شود در دهه 60 در يكي از ارگانها سمت مهمي را شاغل بوده و به دليل ضعف مديريت، خسارتهاي سنگيني را متوجه كشور نموده است. (در دهه 70 با انتقال به يك بخش مجمع تشخيص مصلحت رفته رفته كوشيد يك چهره شخصي و سياسي براي خود بسازد.) گفته مي شود كه وي تخلفات مالي سنگيني داشته و در زمان انتخابات رياست جمهوري، سايت تحت مديريت خود را در بست، اختصاص به فحاشي به ساير كانديداها و تبليغات خنك به نفع خود قرار داده بود. اين چهره ي (البته نامطرود)، كه همواره خود را در جناح راست سنتي و اصول گرا مي خوانده (و با حرفهاي چند پهلو سعي مي كرده هم مدرن و سازنده گرا خوانده شود و هم سنتي و متعصب!)، و در آغاز كار دولت خاتمي، چندين بار از وي درخواست پست وزارت نموده و جواب منفي گرفته بود، سرانجام 15 روز مانده به انتخابات، سايت تحت مديريت خود را مجبور كرد به مداحي گسترده از كارگزاران بپردازد. گفته شده است كه اگر چه نامبرده مدرك دكتري دارد، ولي اساساً فاقد هرگونه تخصص در حد دكتري است. گفتني است كه سايت تحت مديريت وي، با پيروزي احمدي نژاد، انتقادات تند پيشين خود به احمدي نژاد و ديگر كانديداها را ناديده گرفت و سراسيمه به مداحي از احمدي نژاد پرداخت. گفته شده است كه اكنون اين چهره بسيار مهم و محترم، ضمن مداحي از احمدي نژاد سعي دارد رفقاي خود را نيز با هر ترفندي كه شده به كابينه احمدي نژاد وارد نمايد، بنابراين مي كوشد مسائلي كه براي رفقاي همدست پديد مي آيد، تحت عنوان «تشابه اسمي» راست و ريس نمايد. در خصوص چهره مذكور و موضوع اخير، مداركي وجود دارد كه متعاقباً منتشر خواهد گرديد
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! » »

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…