ایران آزاد
ایران آزاد
نامه اکبر گنجی به دکتر عبدالکریم سروش
خامنه‌اي بايد برود، چون تحملِ ديگري را ندارد. خامنه‌اي بايد برود، چون قتل‌هاي زنجيره‌اي در دوره‌ي او اتفاق افتاد. خامنه‌اي بايد برود، چون بيش از يکصد نشريه به دستور مستقيم او توقيف و روزنامه‌نگاران زنداني شدند. خامنه‌اي بايد برود، چون در انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري اخير به شيوه‌هاي ظالمانه مخالفان را حذف و مريدان خود را بالا کشيد. خامنه‌اي بايد برود، چون ميليون‌ها ايراني را در سراسر جهان آواره کرده است و قبول ندارد که ايران از آن همه‌ي ايرانيان است. خامنه‌اي بايد برود، چون صدها استاد ايراني مانند دکتر سروش درايران حق تدريس و اشتغال ندارند و بجاي تعليم و تربيت جوانان ايراني، بايد جوانان ديگر ملل را آموزش دهد. خامنه‌اي بايد برود، چون آمران قتل‌هاي دگرانديشان و عاملان قتل زندانيان تابستان ١٣٦٧ را حاکم کرده است. ادامه