ایران آزاد
ایران آزاد
متن کامل دفاعیا ت حسن قاضیان و نیز شرح تخلفات و جنایات قاضی مرتضوی در ارتباط با پرونده قاضیان را در خبرنامه گویا بخوانید آیا شخص مرتضوی علیرغم این تخلفات انبوه و شرم آور کماکان از حمایتهای بیدریغ خامنه ای برخوردار خواهد ماند. برونده وبلاگ نویسان هم به تنهایی میتوانست دلیلی برای برکناری وی باشد ولی نشد و ظاهرا وی با این پرونده قطوری که دارد بر جای خود استوار خواهد ماند
2 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…